دسته: پیامبر رحمتRSS
برخوردهای حکیمانه پیامبر رحمت با مخالفانش ۲
۴ خرداد ۱۳۹۳
4 دیدگاه

برخوردهای حکیمانه پیامبر رحمت با مخالفانش ۲

سیاست ها و اصول کلی پیامبر صلى الله عليه وسلم در مقابله با گروه های مخالف سیاست‌های کلی پیامبر صلى الله عليه وسلم در مقابله با دشمنانش در ۱۳ سالِ مکه و ۱۰ سالِ مدینه تفاوت‌هایی داشت. عمده سیاست‌های ایشان در مکه، با توجه به محیط و  میزان توانایی‌ای که داشتند، با رویکردی مسالمت آمیز همراه بود،…..